Blog

Utsattmann som organisasjon

Utsattmann.no står på egne bein

Etter flere år som et prosjekt i Forandringsfabrikken, ønsket ledelsen der at Utsattmann.no skal stå på egne bein. De jobber primært med barn og unge, og det er derfor naturlig at nettverket av utsatte menn drar sine fanesaker videre på egen hånd.

Utsattmann er nå en egen organisasjon. Det er oppretta et styre, og det første steget er å samle inn driftsmidler for at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt

 

Nettside som redder liv

Et av de viktigste oppgavene for oss utsatte menn, er driften av nettsida utsattmann.no. Det er fremdeles tabubelagt og skamfullt å fortelle om at du har blitt seksuelt misbrukt, og vår erfaring er at det er enda vanskeligere for menn. Utallige menn har fått hjelp til å fortelle om seksuelle overgrep, fordi de anonymt har lest om andres erfaringer på denne nettsida. Det å vite at du ikke er alene, å høre at andre med liknende historier har overlevd og fått et bra liv, har vært grunnen til at de har bestemt seg for å ta opp kampen mot fortidas spøkelser. I dag er noen av disse med i driften av utsattmann.

 

Informasjon til fagfolk

Et annet felt vi har engasjert oss i er å fortelle fagfolk innen helsesektoren, NAV og skole om hvordan vi har opplevd å bli mottatt hos de ulike instansene, og hva vi kunne ønsket oss annerledes. Noe er bra, men mye kan bli bedre. Disse fagdagene vil vi gjøre enda bedre, og arrangere de rundt om i landet for at enda flere skal ha mulighet til å få denne kunnskapen.

 

Forebyggende arbeid

Kanskje det viktigste arbeidet for oss voksne utsatte menn, er å jobbe med forebyggende informasjonsarbeid. Besøke skoler og andre plasser der barn og unge er, for å dele av våre erfaringer. Seksuelle overgrep må snakkes i hjel, ikke ties i hjel. Hvis vi kan få gutter eller jenter til å våge å fortelle at de blir eller har blitt misbrukt, har vi fått lønn for innsatsen. Det kan være avgjørende for at disse personene får et bra liv. Og ikke minst, overgripere kan bli stoppa.

 

Vi trenger din hjelp

For at dette livsviktige arbeidet skal fortsette, trenger vi økonomisk hjelp. I første omgang trenger vi driftsmidler for å kunne jobbe videre med oppgavene våre.

Dersom du ønsker å bidra med et større eller mindre beløp så finner du kontonummeret vårt nedenfor. Vil du bli fast bidragsyter med et beløp hver måned, er vi veldig takknemlige.

For å si det som sparebanken, alle monner drar. 🙂

Kontonummer: 3090 14 79468

Foretaksnummer: 914 596 874

Informasjon om muligheter for medlemskap/støttemedlemskap kommer senere.