Blog

Utsattmann og Redd Barna i vellykket samarbeid i 2015

Utsattmann og Redd Barna i vellykket samarbeid i 2015 Redd Barnas kampanje

”Jeg er her” startet i mars 2015 og varte hele året. Formålet var å sette søkelyset på seksuelle overgrep mot barn, og viktigheten av at voksne mennesker bryr seg. Utsattmann ble invitert til å delta helt fra starten, og dette førte til at mange av våre medlemmer fikk dele sine historier og erfaringsbaserte råd i mange av kampanjens aktiviteter.

Av Svein Schøgren

I Utsattmann mener vi at åpenhet er et av de viktigste våpnene for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn. Vi vil gjøre barn og voksne bevisste på at overgrep skjer hele tiden og i et mye større omfang enn det som er de offentlige tallene. Samtidig ønsker vi å holde fram at overgriperen kan være både mann og kvinne, og det er ikke busemannen i gata, men kan være hvem som helst. Derfor må foreldre slutte å være naive, men passe på barna sine. At også ufattelig mange gutter opplever seksuelle overgrep er et annet viktig område å få belyst. Når menn, som selv har opplevd overgrep i oppveksten forteller sine historier, er det med på å bryte ned tabuer, og gjør det lettere for andre å si i fra. Derfor betaler vi gjerne den personlige prisen med å stå fram i media med våre historier.

Folkemøter i ti norske byer

Redd Barnas kampanje ble startet med en lansering på Litteraturhuset i Oslo. Styreleder i Utsattmann Svein Schøgren var en av appellantene. Samme dag fikk han fortelle sin historie på God Morgen Norge i TV2, der han deltok sammen med generalsekretær Tove R. Vang i Redd Barna. Senere ble det også intervju på TV2 nyhetene og i radio P4.
Kampanjen ble markert med folkemøter i ti byer rundt omkring i landet, og først stedet var Mandal 11.mars. Her var det besøk på videregående skole og folkemøteI kulturhuset Buen. Daglig leder I Utsattmann Jarle Holseter, delte sin historie og fortalte om konsekvensene av å være utsatt for overgrep. På møtene I Mandal deltok også skuespiller Tobias Santelmann og Redd Barnas generalsekretær Tove R. Vang. En rekke medier var tilstede og intervjuet deltakerne. Fædrelandsvennen, Lindesnes avis og NRK Sørlandet. Den profilerte programlederen Trude Teige var med som konferansier.
Redd Barna i Mandal arrangerte også massemønstring med foreldremøte for alle skolene i byen, der styremedlem i Utsattmann Ketil Kristoffersen, fikk dele sin historie. Sammen med ham juridisk rådgiver i Redd Barna, Lars Due Tønnesen. Odd Sverre Pedersen representerte Utsattmann på ”Jeg er her”både i Drammen og på Kongsvinger. Han har flere ganger delt sin historie i media og ble intervjuet av VGTV sammen med Redd Barna i oktober.

Barnerettighetsseminar

Utsattmanns nordligste medlem, Bjørn Aasmoe, jobber som rådgiver for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Han har vært åpen i media om egne erfaringer med overgrep i oppveksten. I august 2015 var han foredragsholder på barnerettighetsseminar på Litteraturhuset I Oslo, der han snakket om skam. Et tema som mange utsatte har et problemfylt forhold til.
I November var han også eneste foredragsholder på barnerettighetsfrokost og kveldsseminar for frivillige i Trondheim. Temaene var her at også gutter og menn utsettes for seksuelle overgrep, og hva dette påfører dem.

Digitale fortellinger på sosiale medier

Et spennende prosjekt som når ut til veldig mange via sosiale medier ble lansert i november. Fem menn fra vår organisasjon ble invitert til å fortelle sine historier ved å lage en digital fortelling. Produsenten for dette var Merete Grimeland, som var engasjert av Redd Barna. Disse digitale fortellingene ble lansert hver dag i en måned, og ligger som søkbare, sterke og sårbare fortellinger om gutter og jenter som opplevde seksuelle overgrep i barndommen.

Fagdag i Tromsø

I november arrangerte Utsattmann fagdag i Tromsø i samarbeid med Redd Barna. Bjørn Aasmoe dro det hele i sammen til å bli en sterk markering av problemene med seksuelle overgrep generelt, og med et spesielt fokus på utsatte menn. Her var mange ressurspersoner med som foredragsholdere, fra politi, barnevern og Redd Barna. I tillegg fikk fire fra Utsattmann dele sine historier og erfaringer med de vel 100 frammøtte. Skuespiller Bernt Bjørn ledet det hele og myket opp dagen med velvalgte dikt og sang. Media viste stor interesse, da både regionsavisene i Nord og NRK gjorde intervjuer med daglig leder i Utsattmann Jarle Holseter og andre deltakere på arrangementet.

Vi er utrolig glade for samarbeidet med Redd Barna dette året, og takker for at Utsattmann fikk være med på dette. Vi håper på mye fruktbart samarbeid framover. Vi har fått tilbakemeldinger fra mange utsatte menn og pårørende, samt folk som arbeider i fagfeltet, som styrker vår tro på at synlighet og åpenhet er det viktigste vi kan gjøre. Faktatall og teorier om hva som hjelper er bra, men ingenting kan erstatte det å høre erfaringene fra de som har opplevd overgrep på kroppen, og har klart å stable seg på beina igjen.