Utsattmann har som satsingsområde å komme inn på skoler og høgskoler med informasjon og foredrag. Målet er å nå lærere på alle utdanningstrinn, og ikke minst elever og studenter.

Psykologistudentene i Bergen

I 2015 fikk styreleder i Utsattmann Svein Schøgren og nestleder i styret Johnny Thorsen gleden av å besøke Universitetet i Bergen. Studentforeningen arrangerer fagkvelder, og på en av disse var vi foredragsholdere. Kvelden startet med lang kø av studenter. Vi ble fortalt at det vanligvis var i underkant av 100 studenter på disse temakveldene, men denne kvelden var det dobbelt så mange inne før døra ble lukket. Og studentene kom fra mange ulike studieretninger. Studentene satt som tente lys da vi delte våre historier og erfaringer fra oppvekster med seksuelle overgrep og seinskadene vi har pådratt oss. I etterkant stoppet mange igjen og ville ha personlige samtaler, og det er sterkt for oss som deler av våre mest private følelser. Da kjenner vi at budskapet har nådd inn, og det er verdt kostnadene. Dette var et besøk som både vi i Utsattmann og leder for forumkveldene mente burde bli en årlig foreteelse.

Høgskolen i Buskerud

Ved Høgskolen i Buskerud ble det i fjor satt i gang et videreutdanningstilbud, som handler om seksuelle overgrep mot barn. Målgruppen er studenter og folk som jobber med mennesker i ulike yrker, sosionom, politi, lærer osv. Leder for studiet, Runi Børresen, inviterte Utsattmann til å delta med foredrag på en av dagene i semesteret. Honnør til henne, som har forstått at seksuelle overgrep også handler om menn som utsatte og at overgripere også kan være kvinner. Svein Schøgren fra Utsattmann fortalte om oppveksten med seksuelle overgrep og delte sine erfaringer med seinskader og møte med hjelpeapparatet. Studentene, som var i alle aldre og fra flere yrkesgrupper, stilte mange gode og viktige spørsmål. Foredragsholderen ble ønsket velkommen tilbake, noe han gjerne sa ja til. Takk til Runi Børresen som har tatt initiativet til dette kurset, og til Høgskolen som gir det rom…

Høgskolen i Agder

Høsten 2015 holdt daglig leder i Utsattmann Jarle Holseter, foredrag på Høgskolen i Agder, sammen med Raymond Lønberg fra støttesenteret mot seksuelle overgrep. Tidligere har Utsattmann ved Jarle Holseter og Svein Schøgren hatt temakveld for sosionomstudentene ved Høgskolen i Agder. Dette var vellykket og vi vil gjerne at slike kvelder blir årlige foreteelser.
Utsattmann vil gjerne besøke alle type skoler med informasjon og foredrag, men et av problemene er kostnadene. De fleste skoler har begrensa midler og prioriterer ikke dette temaet. Men vi oppfordrer lærere, studenter og skoleledere til å ta kontakt med oss. Sammen kan vi finne måter å få dette til på. Da Utsattmann besøkte sosionomstudentene på Høgskolen i Agder ble dette til ved et spleiselag mellom skolen og fagorganisasjonen. Så la kreativiteten gro.

Av Svein Schøgren