Blog

Bistandsadvokat

Alle har rett på 3 timer bistand hos en bistandsadvokat. En mulighet er å bruke tid av dette til å få en vurdering på om en skal gå til politiet. Etter en eventuell anmeldelse, kan en bistandsadvokat hjelpe deg igjennom en eventuell rettssak, og veilede i forbindelse med voldsoffererstatning.