Blog

Lommemann, katolske prester osv. Må vi snakke om disse tingene?


Jeg føler at det nå blir veldig mye fokus på overgrep. Lommemann, katolske prester osv. Må vi snakke om disse tingene?

Svar:
Dette er et problem som vi aldri vil bli kvitt. Det vil alltid være barn som blir fratatt sin verdighet.Men som voksne mennesker er det vår plikt å fortelle om våre erfaringer. Vi må få folk til å forstå at dette skjeri nabolaget. Det skjer med barnas klassekammerater. Det skylder vi de barna som i dette øyeblikk blir fratatt sitt liv.
Hilsen Ronny