Blog

Ferdig behandlet ?

Spørsmål

Min sønn ble seksuelt misbrukt fra han var 4 år til han var 8 år hos avlastnings familien. Det skjedde seksuelt misbruk to helger i måneden. Han begynte hos bup da han var 8 år da misbruket kom fram i lyset, han fikk leketerapi som ble fram og tilbake. Ikke noe fast siden dette var veldig tøft for sønnen min, etter 3 år måtte vi ha en pause og behanlingen stoppet brått, og jeg ba om anna behandlng, psykologen fant ikke ut hvor langt misbruket hadde gått. Da jeg ba om anna behandling sa bup han var ferdig behandlet, noe jeg er sterkt uenig i.

Gutten min som er nå blr 13 år, sliter med selvskading, hat mot meg, sosial angst, konsentrasjon, problemer å forholde seg til kroppen sin etc etc, men bup står på sin side og mener gutten er ferdig behandlet og mener det han sliter med er ikke på grunn av seksuelt misbruk. Men at han bare er sånn, for alle mennesker er forskjellg sa de. Når gutten min sliter sånn, er han virkelig ferdigbehandlet for resten av livet??

Jeg er redd gutten min skal vokse opp med store problem etter 4 år med misbruk som aldri ble behandlet på riktig måte. Tenker på dette hver dag og vet ikke hva jeg kan gjøre?

Hei og takk for spørsmål

Skjønner veldig godt att du som mor er frustrert over situasjonen med sønnen din.
Sånn som jeg ser det så er det ingenting som tyder på att sønnen din er ferdigbehandlet med alle problemene han ser ut til å ha.
Ferdigbehandlet er vel også ett ord som er skummelt å bruke overfor et menneske som er utsatt for seksuelle overgrep føler jeg.

Skader og traumer fra barndommen, kan henge ved en hele livet, men behandling og bevisstgjøring er viktig.
Har dessverre ikke noe fasitsvar å gi deg, men råder deg til å kjempe videre. Ta kontakt med fastlegen til sønnen din og be om hjelp og råd. Det sønnen din trenger er støtte og gode mennesker rundt seg.

Kanskje går han rundt med en skam og skyldfølelse og det er svært viktig å plassere skylda hos overgriper og ikke hos han. Ingen barn har skyld i overgrep.
Ønsker deg og sønnen din lykke til videre.

Med vennlig hilsen Jarle

Hei, Ronny svarer også

Jeg var nesten 40 år før jeg innrømmet for meg selv at jeg hadde vært utsatt for seksuelle overgrep. I dag er jeg bitter for at jeg ikke tok tak i det tiligere. Din sønn er nok i dag veldig forvirret. Han er i en alder hvor barn skal få en naturlig tilnærming til seksuallivet. Sammen med jevnaldrene skal han utforske dette spennende og pirrende. Men han er fratatt denne menneskeretten. En voksen har kansje fratatt sønnen din verdigheten og selvrespekten. Slik du beskriver ham er dette ting som jeg kjenner så altfor godt fra min egen barndom. Min anbefaling er at du tar kontakt med et Barnehus. De finner du i Hamar, Bergen, Kristiansand, Trondheim, Oslo og Tromsø. De har kompetanse og kan gi deg den hjelpen du trenger. Eller kansje det er greiere for deg å oppsøke et Senter som finnes i alle fylker. Oppe i all elendigheten skal sønnen din være glad for at han har en mor som «vet» og at han kan få hjelp før voksenlivets utfordringer kommer i tillegg.
Hilsen Ronny.