Blog

Selvskadelig – seksuell atferd

Spørsmål:

Jeg lurer på om er det en tilfeldig at menn som har blitt «grovt» misbrukt som barn få atferds problem i voksen liv ?
..OM de som tenner på sado..kjenne smerte,bli ydmyk eller seksuell mishandla om det har noe med «barndommen» å gjøre ??

Venter spent på svar,

Mvh
A.

Svar:
Hei A.
For å få svar på dette, har vi kontaktet en erfaren psykolog som kom med dette svaret:

Vi vet ikke hva du legger i ”grovt” misbrukt, men generelt er det jo slik at hvis man har opplevd svik og traumer i barndommen så setter det sine spor. For noen kan jo det gi seg utslag i utagerende atferd og minsket evne til å ta vare på seg selv. Selvfølgelig kan dette også påvirke utviklingen av seksualitet, f eks med vansker med å være psykologisk nær, skam, lite glad i egen kropp etc. Vi er ikke spesielt kjent med at overgrepserfaring gir seg utslag i et sadistisk og/eller masochistisk tenningsmønster. Mange vil nok mene at de seksuelle tenningsmønstrene vi har med barndom å gjøre. Svaret er således nok et ja – nei svar. Vi vet ikke, men vi har ikke erfart at dette er typisk for menn med overgrepserfaring.

Vi håper dette ga noen svar. Hvis du ønsker å få flere svar, så kan det være en ide å kontakte fagfolk, enten igjennom det offentlige eller hos et støttesenter.

Hilsen redaksjonen i Utsattmann.no

kinokiste