Blog

Foredrag i Helsinki

Foredraget kom i stand etter at 2 personer fra «Boys House» i Helsinki, Finland besøkte representanter fra utsattmann.no nettverket i Oslo våren 2013.

Boys House er et lavterskel tilbud for gutter/menn som sliter med forskjellig problematikk som for eksempel seksuelle overgrep.

For første gang skulle 2 menn i fra Utsattmann.no holde foredrag på engelsk og vi var nokså spente begge to da vi ankom Helsinki.

Vi var dessuten usikre på hva slags målgruppe vi skulle holde foredrag for og det eneste vi viste på forhånd var at det var full booket med opptil 200 personer i salen og at denne tema dagen handlet om seksuelle overgrep mot gutter/menn.

Overraskelsen var stor da det viste seg at de hadde samlet det meste innen helsefag personell, politi, psykologer, studenter og folk i fra regjeringen i Finland.

Foredraget gikk kjempe fint og folk i salen var engasjerte og stilte oss mange spørsmål underveis.

I paneldebatten etterpå ble det diskutert heftig rundt problematikken med seksuelle overgrep og vi følte at vi bidro med våre erfaringer her fra Norge.

Finland ligger dessverre et godt stykke bak oss i forhold til behandling og oppfølging av overgreps utsatte og vi håper med vår tilstedeværelse denne viktige tema dagen at hjelpeapparatene styrkes sånn at flest mulig mennesker får hjelp.

Tilbakemeldingene var kjempe gode og det var 2 fornøyde gutter som reiste hjem igjen til Norge dagen etterpå.