Blog

Fastleger

Fastlegen din kan være en samtalepartner. Fastlegen kan henvise deg videre til behandlere/ psykologhjelp. Derfor er det viktig at du har en fastlege som du kan fortelle hva du sliter med. Du har mulighet til å bytte om du ikke opplever at du har nok tillit til fastlegen din.

Kommunen du bor i kan ha tilbud om psykiatriske sykepleiere o.l. for samtaler evt. aktiviteter. Dette varierer fra kommune til kommune.
Undersøk med for eksempel fastlegen hvilke hjelpetilbud som finnes.