Blog

Psykologer / behandlere

Psykologer / behandlere
DPS kan tilby forskjellig behandling av psykologer og behandlere, avhengig av hva som er behovet. ( Individuell poliklinisk behandling, gruppebehandling, døgnbasert m.m.) I det offentlige hjelpeapparatet trengs henvisning fra lege for å gå til psykolog/ behandler. Du betaler da inntil egenandelen på kr 2185. Utover dette refunderes utgiftene av trygdekontoret (husk å ta vare på kvitteringene).
Det kan være opptil tre mnd ventetid før du får tilbud om behandling.

Ved behov for akutt hjelp kan du høre med legevakt hvor du bor om tilbud fra ambulante akutt team / akuttpsykiatrisk tjeneste. Legevakt kan henvise til akutt behandling.
Du kan ta kontakt med privatpraktiserende psykolog uten avtale. Men dette har egne priser og kan bli dyrt. Privatpraktiserende psykologer med avtale er subsidiert og dermed rimligere.