Disse kan hjelpe

Har du seksuelle tanker om barn? 

Chat på detfinneshjelp.no 
Tjenesten er åpen hverdager 12–14.

“Tjenestene i Det finnes hjelp er for personer over 18 år med seksuell interesse for barn, som har en selvidentifisert risiko, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse.”

Read more

Juridisk

Vi har vært så heldige å fått informasjon om hvilke juridiske rettigheter man har som utsatt i forbindelse med blandt annet politianmeldelse, bistandsadvokat, erstatning og mer. Her er det mye nyttig informasjon å finne.

Denne informasjonen har vi fått fra Advokat Thomas Benestad fra
Advokatfirmaet Salomon Johansen AS

Informasjonen ligger her i .PDF format.

 

BISTANDSADVOKAT

ADVOKATMULIGHETER

POLITIANMELDELSE

FORBEREDE RETTSSAK

TRYGGHET SIKKERHET

ERSTATNING

LUKKEDE DØRER RETTSSALEN

youjizz
Read more

Ung.no

For barn og unge så finnes mye informasjon om overgrep på ung.no/overgrep
Trykk her for link til ung.no/overgrep

Read more

Politiet

Lever du i en situasjon der du er voksen og utsatt for overgrep, er politiet et sted du kan søke hjelp. Man kan også henvende seg til politiet hvis man vet om andre som blir utsatt for overgrep. Tidligere overgrep kan anmeldes her, selv om det er lenge siden det har skjedd

Read more

Familievernkontorer

Familievernkontoret kan hjelpe en familie i krise. De kan f. eks hjelpe pårørende med hva som kan eller skal gjøres. De kan også samordne tiltak mellom forskjellige instanser.

Read more

Barnevernet

Om dette gjelder en person under 18 år kan man ta kontakt med barnevernet for å få hjelp. Barnevernet vil vurdere om dette faller innunder deres ansvarsområdet avhengig av saken. Barnevernet kan henvise videre til BUP. Du kan kontakte barnevernet anonymt for å diskutere saken din og om dette kan være en barnevernssak. Noen kommuner har barnevernvakt, disse har åpent etter kl. 16.00.

Read more

BUP

Dette er et tilbud til unge under 18 år. For å komme i kontakt med BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) må man ha en henvisning
fra for eksempel fastlege, annen lege, helsestasjon, skolehelsetjenesten eller barnevern. Dette tilbudet er gratis.

Read more

Gestaltterapeut

Her kan du ta kontakt selv, uten henvising. Du må selv betale det dette koster. Anbefaler å bruke gestaltterapeuter som er medlem av Norsk gestalt terapeut (NGF) da har du klagerett og veileder forplikter seg til å ta veiledning. Det finnes en oversikt over div terapeuter i hele landet på NGF sine web sider. http://ngfo.no

Read more

Psykologer / behandlere

Psykologer / behandlere
DPS kan tilby forskjellig behandling av psykologer og behandlere, avhengig av hva som er behovet. ( Individuell poliklinisk behandling, gruppebehandling, døgnbasert m.m.) I det offentlige hjelpeapparatet trengs henvisning fra lege for å gå til psykolog/ behandler. Du betaler da inntil egenandelen på kr 2185. Utover dette refunderes utgiftene av trygdekontoret (husk å ta vare på kvitteringene).
Det kan være opptil tre mnd ventetid før du får tilbud om behandling.

Ved behov for akutt hjelp kan du høre med legevakt hvor du bor om tilbud fra ambulante akutt team / akuttpsykiatrisk tjeneste. Legevakt kan henvise til akutt behandling.
Du kan ta kontakt med privatpraktiserende psykolog uten avtale. Men dette har egne priser og kan bli dyrt. Privatpraktiserende psykologer med avtale er subsidiert og dermed rimligere.

Read more

Fastleger

Fastlegen din kan være en samtalepartner. Fastlegen kan henvise deg videre til behandlere/ psykologhjelp. Derfor er det viktig at du har en fastlege som du kan fortelle hva du sliter med. Du har mulighet til å bytte om du ikke opplever at du har nok tillit til fastlegen din.

Kommunen du bor i kan ha tilbud om psykiatriske sykepleiere o.l. for samtaler evt. aktiviteter. Dette varierer fra kommune til kommune.
Undersøk med for eksempel fastlegen hvilke hjelpetilbud som finnes.

Read more