Blog

BUP

Dette er et tilbud til unge under 18 år. For å komme i kontakt med BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) må man ha en henvisning
fra for eksempel fastlege, annen lege, helsestasjon, skolehelsetjenesten eller barnevern. Dette tilbudet er gratis.