Blog

Barnevernet

Om dette gjelder en person under 18 år kan man ta kontakt med barnevernet for å få hjelp. Barnevernet vil vurdere om dette faller innunder deres ansvarsområdet avhengig av saken. Barnevernet kan henvise videre til BUP. Du kan kontakte barnevernet anonymt for å diskutere saken din og om dette kan være en barnevernssak. Noen kommuner har barnevernvakt, disse har åpent etter kl. 16.00.