Blog

Familievernkontorer

Familievernkontoret kan hjelpe en familie i krise. De kan f. eks hjelpe pårørende med hva som kan eller skal gjøres. De kan også samordne tiltak mellom forskjellige instanser.