Dette skjer

Utsattmann og Redd Barna i vellykket samarbeid i 2015

Utsattmann og Redd Barna i vellykket samarbeid i 2015 Redd Barnas kampanje

”Jeg er her” startet i mars 2015 og varte hele året. Formålet var å sette søkelyset på seksuelle overgrep mot barn, og viktigheten av at voksne mennesker bryr seg. Utsattmann ble invitert til å delta helt fra starten, og dette førte til at mange av våre medlemmer fikk dele sine historier og erfaringsbaserte råd i mange av kampanjens aktiviteter.

Av Svein Schøgren

I Utsattmann mener vi at åpenhet er et av de viktigste våpnene for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn. Vi vil gjøre barn og voksne bevisste på at overgrep skjer hele tiden og i et mye større omfang enn det som er de offentlige tallene. Samtidig ønsker vi å holde fram at overgriperen kan være både mann og kvinne, og det er ikke busemannen i gata, men kan være hvem som helst. Derfor må foreldre slutte å være naive, men passe på barna sine. At også ufattelig mange gutter opplever seksuelle overgrep er et annet viktig område å få belyst. Når menn, som selv har opplevd overgrep i oppveksten forteller sine historier, er det med på å bryte ned tabuer, og gjør det lettere for andre å si i fra. Derfor betaler vi gjerne den personlige prisen med å stå fram i media med våre historier.

Folkemøter i ti norske byer

Redd Barnas kampanje ble startet med en lansering på Litteraturhuset i Oslo. Styreleder i Utsattmann Svein Schøgren var en av appellantene. Samme dag fikk han fortelle sin historie på God Morgen Norge i TV2, der han deltok sammen med generalsekretær Tove R. Vang i Redd Barna. Senere ble det også intervju på TV2 nyhetene og i radio P4.
Kampanjen ble markert med folkemøter i ti byer rundt omkring i landet, og først stedet var Mandal 11.mars. Her var det besøk på videregående skole og folkemøteI kulturhuset Buen. Daglig leder I Utsattmann Jarle Holseter, delte sin historie og fortalte om konsekvensene av å være utsatt for overgrep. På møtene I Mandal deltok også skuespiller Tobias Santelmann og Redd Barnas generalsekretær Tove R. Vang. En rekke medier var tilstede og intervjuet deltakerne. Fædrelandsvennen, Lindesnes avis og NRK Sørlandet. Den profilerte programlederen Trude Teige var med som konferansier.
Redd Barna i Mandal arrangerte også massemønstring med foreldremøte for alle skolene i byen, der styremedlem i Utsattmann Ketil Kristoffersen, fikk dele sin historie. Sammen med ham juridisk rådgiver i Redd Barna, Lars Due Tønnesen. Odd Sverre Pedersen representerte Utsattmann på ”Jeg er her”både i Drammen og på Kongsvinger. Han har flere ganger delt sin historie i media og ble intervjuet av VGTV sammen med Redd Barna i oktober.

Barnerettighetsseminar

Utsattmanns nordligste medlem, Bjørn Aasmoe, jobber som rådgiver for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Han har vært åpen i media om egne erfaringer med overgrep i oppveksten. I august 2015 var han foredragsholder på barnerettighetsseminar på Litteraturhuset I Oslo, der han snakket om skam. Et tema som mange utsatte har et problemfylt forhold til.
I November var han også eneste foredragsholder på barnerettighetsfrokost og kveldsseminar for frivillige i Trondheim. Temaene var her at også gutter og menn utsettes for seksuelle overgrep, og hva dette påfører dem.

Digitale fortellinger på sosiale medier

Et spennende prosjekt som når ut til veldig mange via sosiale medier ble lansert i november. Fem menn fra vår organisasjon ble invitert til å fortelle sine historier ved å lage en digital fortelling. Produsenten for dette var Merete Grimeland, som var engasjert av Redd Barna. Disse digitale fortellingene ble lansert hver dag i en måned, og ligger som søkbare, sterke og sårbare fortellinger om gutter og jenter som opplevde seksuelle overgrep i barndommen.

Fagdag i Tromsø

I november arrangerte Utsattmann fagdag i Tromsø i samarbeid med Redd Barna. Bjørn Aasmoe dro det hele i sammen til å bli en sterk markering av problemene med seksuelle overgrep generelt, og med et spesielt fokus på utsatte menn. Her var mange ressurspersoner med som foredragsholdere, fra politi, barnevern og Redd Barna. I tillegg fikk fire fra Utsattmann dele sine historier og erfaringer med de vel 100 frammøtte. Skuespiller Bernt Bjørn ledet det hele og myket opp dagen med velvalgte dikt og sang. Media viste stor interesse, da både regionsavisene i Nord og NRK gjorde intervjuer med daglig leder i Utsattmann Jarle Holseter og andre deltakere på arrangementet.

Vi er utrolig glade for samarbeidet med Redd Barna dette året, og takker for at Utsattmann fikk være med på dette. Vi håper på mye fruktbart samarbeid framover. Vi har fått tilbakemeldinger fra mange utsatte menn og pårørende, samt folk som arbeider i fagfeltet, som styrker vår tro på at synlighet og åpenhet er det viktigste vi kan gjøre. Faktatall og teorier om hva som hjelper er bra, men ingenting kan erstatte det å høre erfaringene fra de som har opplevd overgrep på kroppen, og har klart å stable seg på beina igjen.

Read more

Utsattmann på høgskoler og universiteter

Utsattmann har som satsingsområde å komme inn på skoler og høgskoler med informasjon og foredrag. Målet er å nå lærere på alle utdanningstrinn, og ikke minst elever og studenter.

Psykologistudentene i Bergen

I 2015 fikk styreleder i Utsattmann Svein Schøgren og nestleder i styret Johnny Thorsen gleden av å besøke Universitetet i Bergen. Studentforeningen arrangerer fagkvelder, og på en av disse var vi foredragsholdere. Kvelden startet med lang kø av studenter. Vi ble fortalt at det vanligvis var i underkant av 100 studenter på disse temakveldene, men denne kvelden var det dobbelt så mange inne før døra ble lukket. Og studentene kom fra mange ulike studieretninger. Studentene satt som tente lys da vi delte våre historier og erfaringer fra oppvekster med seksuelle overgrep og seinskadene vi har pådratt oss. I etterkant stoppet mange igjen og ville ha personlige samtaler, og det er sterkt for oss som deler av våre mest private følelser. Da kjenner vi at budskapet har nådd inn, og det er verdt kostnadene. Dette var et besøk som både vi i Utsattmann og leder for forumkveldene mente burde bli en årlig foreteelse.

Høgskolen i Buskerud

Ved Høgskolen i Buskerud ble det i fjor satt i gang et videreutdanningstilbud, som handler om seksuelle overgrep mot barn. Målgruppen er studenter og folk som jobber med mennesker i ulike yrker, sosionom, politi, lærer osv. Leder for studiet, Runi Børresen, inviterte Utsattmann til å delta med foredrag på en av dagene i semesteret. Honnør til henne, som har forstått at seksuelle overgrep også handler om menn som utsatte og at overgripere også kan være kvinner. Svein Schøgren fra Utsattmann fortalte om oppveksten med seksuelle overgrep og delte sine erfaringer med seinskader og møte med hjelpeapparatet. Studentene, som var i alle aldre og fra flere yrkesgrupper, stilte mange gode og viktige spørsmål. Foredragsholderen ble ønsket velkommen tilbake, noe han gjerne sa ja til. Takk til Runi Børresen som har tatt initiativet til dette kurset, og til Høgskolen som gir det rom…

Høgskolen i Agder

Høsten 2015 holdt daglig leder i Utsattmann Jarle Holseter, foredrag på Høgskolen i Agder, sammen med Raymond Lønberg fra støttesenteret mot seksuelle overgrep. Tidligere har Utsattmann ved Jarle Holseter og Svein Schøgren hatt temakveld for sosionomstudentene ved Høgskolen i Agder. Dette var vellykket og vi vil gjerne at slike kvelder blir årlige foreteelser.
Utsattmann vil gjerne besøke alle type skoler med informasjon og foredrag, men et av problemene er kostnadene. De fleste skoler har begrensa midler og prioriterer ikke dette temaet. Men vi oppfordrer lærere, studenter og skoleledere til å ta kontakt med oss. Sammen kan vi finne måter å få dette til på. Da Utsattmann besøkte sosionomstudentene på Høgskolen i Agder ble dette til ved et spleiselag mellom skolen og fagorganisasjonen. Så la kreativiteten gro.

Av Svein Schøgren

Read more

Forskningsartikkel

Jan Gunnar har bidratt i en forskningsartikkel som er utgitt på Fett.no

http://fett.no/elefanten/

Read more

DU SKAL IKKE SPILLE MESTER OVER MEG

Boka «DU SKAL IKKE SPILLE MESTER OVER MEG» er nå lansert.

Jarle sier at forfatteren Kai Tell har skrevet flere bøker tidligere hvor han har «bakt» inn noe av overgreps historien sin. Han kliner til og kommer med en veldig sterk historie som gjør et voldsomt inntrykk på meg. Han ble utsatt for forferdelige ting, helt fra han var 3 år gammel og både mor og far var overgripere (anbefaler boka)

Gratis E-BOK    http://issuu.com/livforlag/docs/du_skal_ikke_spille_mester_over_meg

KAI TELL

DU SKAL IKKE SPILLE MESTER OVER MEG!
DEN SANNE HISTORIEN OM DEN VESLE GUTTEN SOM BLE SEKSUELT MISBRUKT,
OG HVORDAN HAN I VOKSEN ALDER KLARTE Å FRI SEG FRA TRAUMENE

Read more

Kan ikke straffes

Odd Sverre har blitt intervjuet av NRK. Det ble en bra artikkel.

http://www.nrk.no/norge/odd-sverres-overgriper-kan-ikke-straffes-1.12055387

Read more

Utsattmann som organisasjon

Utsattmann.no står på egne bein

Etter flere år som et prosjekt i Forandringsfabrikken, ønsket ledelsen der at Utsattmann.no skal stå på egne bein. De jobber primært med barn og unge, og det er derfor naturlig at nettverket av utsatte menn drar sine fanesaker videre på egen hånd.

Utsattmann er nå en egen organisasjon. Det er oppretta et styre, og det første steget er å samle inn driftsmidler for at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt

 

Nettside som redder liv

Et av de viktigste oppgavene for oss utsatte menn, er driften av nettsida utsattmann.no. Det er fremdeles tabubelagt og skamfullt å fortelle om at du har blitt seksuelt misbrukt, og vår erfaring er at det er enda vanskeligere for menn. Utallige menn har fått hjelp til å fortelle om seksuelle overgrep, fordi de anonymt har lest om andres erfaringer på denne nettsida. Det å vite at du ikke er alene, å høre at andre med liknende historier har overlevd og fått et bra liv, har vært grunnen til at de har bestemt seg for å ta opp kampen mot fortidas spøkelser. I dag er noen av disse med i driften av utsattmann.

 

Informasjon til fagfolk

Et annet felt vi har engasjert oss i er å fortelle fagfolk innen helsesektoren, NAV og skole om hvordan vi har opplevd å bli mottatt hos de ulike instansene, og hva vi kunne ønsket oss annerledes. Noe er bra, men mye kan bli bedre. Disse fagdagene vil vi gjøre enda bedre, og arrangere de rundt om i landet for at enda flere skal ha mulighet til å få denne kunnskapen.

 

Forebyggende arbeid

Kanskje det viktigste arbeidet for oss voksne utsatte menn, er å jobbe med forebyggende informasjonsarbeid. Besøke skoler og andre plasser der barn og unge er, for å dele av våre erfaringer. Seksuelle overgrep må snakkes i hjel, ikke ties i hjel. Hvis vi kan få gutter eller jenter til å våge å fortelle at de blir eller har blitt misbrukt, har vi fått lønn for innsatsen. Det kan være avgjørende for at disse personene får et bra liv. Og ikke minst, overgripere kan bli stoppa.

 

Vi trenger din hjelp

For at dette livsviktige arbeidet skal fortsette, trenger vi økonomisk hjelp. I første omgang trenger vi driftsmidler for å kunne jobbe videre med oppgavene våre.

Dersom du ønsker å bidra med et større eller mindre beløp så finner du kontonummeret vårt nedenfor. Vil du bli fast bidragsyter med et beløp hver måned, er vi veldig takknemlige.

For å si det som sparebanken, alle monner drar. 🙂

Kontonummer: 3090 14 79468

Foretaksnummer: 914 596 874

Informasjon om muligheter for medlemskap/støttemedlemskap kommer senere.

Read more

Bikere mot vold og seksuelle ovegrep

Bikere mot vold og seksuelle ovegrep

Det strømmet på av bikere fra hele landsdelen, da Safety MC inviterte til bikertreff for å sette lyset på temaet vold og seksuelle overgrep mot barn, lørdag 21. juli. For en fersk MC-eier var det fantastisk å oppleve tøffe karer med tatoveringer over hele seg, og Harley Davidson-motorsykler store som biler , komme brølende inn på NAF-anlegget ved Geiteryggen flyplass i Skien. Selvsagt har jeg opplevd bikere i flokk og følge tidligere, men at de kom milevis for å markere sin støtte til de svakeste i samfunnet, rørte meg langt inn i hjerterota.

 

Mange klubber var representert på markeringen. Compradres, Agder Wings, Asker MC klubb, Kokkejævler, Kverken, Militære veteraners MC-klubb og flere andre. På spørsmålet om hvorfor de stilte opp på arrangementet, svarte alle som en, at de kom for å støtte Safety MC i deres kamp mot overgrep. Innsatsen og initiativet til ekteparet Carl Fredrik og Rachel Johansen hadde gjort et dypt inntrykk.

SMISO Telemark sto sammen med Safety MC om arrangementet. Lederen Inger Lise Stølsvik, holdt en flammende appell, der hun minnet om at svært mange opplever å bli seksuelt misbrukt i løpet av livet. Overgrep skjer oftere enn folk liker å tenke på, og det er et taust fenomen. De fleste tør ikke å snakke om dette, og må bære skammen og skyldfølelsen i ensomhet. Derfor er det så viktig at noen får temaet fram i lyset, som kan si til barn og voksne at det er håp, og at det finnes mennesker de kan fortelle sannheten til.

Vi var tre fra Utsattmann.no, som fikk være med på denne markeringen, Jarle Holseter, Billy Castillo og Svein Schøgren. Vi har opplevd å få våre barneår ødelagt av overgripere, men bruker mye av vår tid i dag med forebyggende arbeid, og for å tilby støtte til dem som sliter av samme årsaker. Det var derfor en ære å kunne støtte opp om dette arrangementet.

Da jeg sto høyt oppe på et utsiktspunkt for å ta bilder av kortesjen, lød det mektige drønn mellom Telemarks fjell denne ettermiddagen. Men, nei det var ikke himmelens engler, men engler på motorsykler, som kjørte 12 mil fra bygd til bygd i det vakre landskapet. Deres budskap ble sendt ut på en måte ingen kunne unngå å høre. La de små barna være i fred, ikke ti i hjel at de minste blant oss blir utsatt for overgrep. Da de passerte under meg, som en buktende slange grøste jeg, og gråt en skvett av glede.

Dette var en håpets dag, og det blir ikke siste gangen bikere kjører kortesje for barnas rettigheter i Telemark. Jeg gleder meg alt til neste år.

Svein Schøgren

Read more